Historie

Graficke pismenko Tvrz byla pravděpodobně založena Pavlem z Vimperka, který po smrti svého otce Herborta z Janovic obdržel roku 1356 polovinu městečka Husince. Další zmínka o Pavlovi z Vimperka pochází z roku 1404 a je možné, že o několik let později již tvrz spolu s dvorem za husitských válek zanikla, neboť jakékoli další zprávy nejsou k dispozici. Podle některých badatelů však tvrz existovala až do druhé poloviny 15. století a pochází z ní portál vjezdu, druhotně použitý u č.p. 11 v nedalekých Dvorech. Původ portálu bývá však stejně tak spojován s hrádkem u Dvorů, některým z měšťanských domů v Prachaticích či dokonce hradem Helfenburkem u Bavorova, takže tyto hypotézy může ověřit či vyvrátit jen případný další výzkum.

Text: historie
9.11. 2006 - © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997)