Historie a popis tvrze

Graficke pismenko První zmínky o vsi se objevují v letech 1353 až 1396, kdy byla majetkem Ruperta z Hostišovic, příbuzného pánů z Dornštejna, sídlících tehdy na nedaleké Křikavě. Na konci 14. století se připomínají Jan a Dobeš, pravděpodobně Rupertovi synové. Roku 1418 se jako majitel na Hostišovicích uvádí Jindřich z Lažan, poté však historické zprávy o vývoji majetkových vztahů ve vsi po zbytek století mlčí; až roku 1524 prodávají Barbora a Eliška z rodu Hostišovských z Jelenova ves a tvrz s dvorem Jindřichovi Koupskému z Břízy. V první polovině 17. století patřilo panství Běšínským z Běšin, od nichž jej roku 1646 koupil majitel sousedních Drahenic Adam Hynek Tluksa z Vrabí. Hostišovice tak pozbyly samostatnosti a tvrz přestala být panským sídlem. Roku 1771 byla pak přestavěna na sýpku a v této podobě se dochovala dodnes.

 
Graficke pismenko Tvrz najdete v severní frontě bývalého panského dvora při silnici na Bělčice v západní části vsi. Jedná se o dvoupatrovou renesanční budovu krytou mansardovou střechou, s typickými sýpkovými okénky. Na fasádách je pod opadávající pozdně barokní omítkou místy viditelná původní sgrafitová výzdoba (psaníčka).

Text: historie
2.8. 2006 - © J. Slavík a L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997)