tvrz Habartice

dolní statek, mladší tvrz

Mladší tvrz dolního statku v Habarticích

Graficke pismenko Habartice (Ebersdorf) byly od 14. století sídlem manů frýdlantských pánů. Ve vsi bývaly dva manské statky: horní u domu bývalého č. p. 79 (zaniklý) a dolní v těsné blízkosti dnešní česko-polské hranice. Z areálu dolního statku se dochovaly pozůstatky dvou tvrzí: starší v  domě dnešního popisného čísla 22 (rychtářský dům, zachovány sklepy v jižní části), mladší v č. p. 29 (poplužní dvůr, klenuté přízemí a arkády).

 
Graficke pismenko Manské vlastnictví Habartic trvalo do roku 1712. Vystřídaly se zde rody Černousů (Tschernhausenů), Bindemannů, Radewitzů a Hobergů. V uvedeném roce léno vykoupil Wenzel von Gallas. Objekty poté sloužily potřebám správy obce a statku.
 
Graficke pismenko Z mladší tvrze se dochovaly prostory přízemí v domě č. p. 29 (dnes prázdný) včetně arkád na východní straně, zbytek objektu je novodobý, pravděpodobně z 19. století. Po roce 1990 prošel divokou privatizací, dnes je prázdný, a nepřístupný.

Text: historie
7.7. 2011 - Ivan Grisa, dle Zdeněk Fišera: Ke stavební podobě tvrzí na Frýdlantsku, in Castellologica Bohemica 7