Graficke pismenko Zmínky o pustých vsích Džbánek, Zboží a Záboří, patřících k Nebílovům, jsou v zápisech ze zemských desek v roce 1534, dvakrát v roce 1555 a ještě v roce 1562. U vsí Džbánek a Zboží jsou to zmínky první a jediné, o vsi Záboří je první zmínka už z roku 1193. Nálezy z povrchového sběru z roku 1984 z místa vesnice obsahují střepy datovatelné od 13. století do počátku 15. století. Dle nálezů lze předpokládat vznik vesnice v 13. století. V berním rejstříku Plzeňského kraje Džbánek chybí, protože s velkou pravděpodobností byl jeho majitelem klášter, který tuto daň neplatil. V tomto případě šlo více než pravděpodobně o klášter v Nepomuku. V roce 1411 bylo klášteru v Nepomuku povoleno část svého majetku pronajmout, k roku 1417 pro dluhy pak část majetku prodat. V té době tady pravděpodobně vznikla tvrz. Povrchovým sběrem na tvrzišti bylo objeveno několik střepů datovatelných do 14. století. V  průběhu 14. století se pravděpodobně změnil majitel a tím i užívání vesnice a byl zde v bezprostřední blízkosti tvrze přistavěn ohrazený dvůr. Tím se snížila vojenská hodnota tvrze. Později pravděpodobně přešel do majetku Viléma, předka Netunických z Nebílov, který bojoval na katolické straně. Vyplenění v husitských válkách je nejpravděpodobnějším důvodem zániku tvrze a vsi, i když konečnou odpověď by přinesl až archeologický průzkum lokality. Jako pustá ves je Džbánek uváděn několikrát v průběhu 15. století jako součást Nebílovského panství.

Text: historie
23.7. 2020 - Petr Nožička, čerpáno z Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984