tvrz Dvorec

Na půrku, Na hrádku

Graficke pismenko Historie místa není dodnes přesněji objasněna. Se jménem Dvorec v souvislosti s touto polohou se lze setkat v písemných podkladech od poloviny 14. stol. do třicátých let 15. stol., kdy byl v majetku rodu pánů z Ronšperka.

 
Graficke pismenko Jeden z rodu, Zdeněk ze Dvorce a stoupenec císaře Zikmunda se proslavil obranou Horšovského Týna při jeho obléhání husity. Právě případná odveta mohla být příčinou zániku Dvorce. Nejspíše se jednalo o dřevenou stavbu, která zanikla požárem, pro což svědčí hojný výskyt vypálené mazanice. Na přilehlém poli byla objevena vyzděná stoka, která snad sloužila k zavodňování příkopu a na druhém břehu Skořického potoka byla kdysi patrná cesta, považovaná za přístup do tvrze. Jisté je, že v roce 1565 je v sousedství Mirošova zmiňována „panská tvrz pustá", čímž je pravděpodobně míněn Dvorec.
 
Graficke pismenko Při povrchovém průzkumu sousedního pole byly získány zbytky keramiky ze 13. a 15. stol.

Text: historie
17.3. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, I. (A-J), Argo, str. 158)