tvrz Dubenec

Kozamberk

Historie

Graficke pismenko Ves Dubenec se poprvé připomíná snad již k roku 1229. Další zmínka pochází až z roku 1343. V letech 1355–1364 drželi podací právo k zdejšímu farnímu kostelu Věnek a Ctibor Kordulové spolu s bratrem Janem Bílým z Lípy. Po polovině 14. století byl majetek rozdělen mezi dvě větve vladyků z Dubence, a to na dolní část s kostelem a horní s mlýnem a tvrzí.

 
Graficke pismenko První zmínka o tvrzi samotné, jejíž existence se však předpokládá již za obou bratrů, pochází až z roku 1395, kdy ji získal Přibík z Dubence, který obě části opět spojil. Roku 1441 ji jako majetek Vaňka Kordule z Dubence (držitelem od 1426) – spojence Jana Koldy ze Žampachu dobyla a rozbořila vojenská hotovost Hradeckého kraje.

Text: historie
5.4. 2009 - koalix (KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989; SVOBODA, L. aj.: Encyklopedie Českých tvrzí. Díl 1. A - J. 1. vydání, Praha 1997.)