Popis - zaniklá ves

Graficke pismenko Zajímavé jsou zbytky zaniklé vesnice, které v podstatě navazovala na tvrz a spolu tvořily dnes ne zrovna běžně zachovalý sídelní komplex. Ves navazovala přibližně na jihozápadní straně. Měla přibližně oválný tvar a byla chráněna po stranách příkopem. Stavení stála za sebou podél středové osy a v dolní části, asi 100 m od tvrze pramenil mezi domy potůček. V literatuře se uvádí, že se zachovaly základy a zbytky ohrazení. Vzhledem k tomu, že místo jsem navštívil v zimě, bylo vše ukryté pod sněhem, ale i tak je terén značně vlnitý a náznaky jam i vyvýšenin nese, ale identifikovat stavení s jistotou se mi nepodařilo. Je to i tím, že většina plochy zaniklé vsi je hustě porostlá mladými stromky a smrky. Zbytky bočních příkopů jsou však dobře patrné. Ten severovýchodní lze dobře vysledovat od počátku v lese směrem od tvrziště, ten opačný je naopak nejlíp patrný asi 200m jižně od tvrziště, tedy až u konce vsi, kde je vykácená plocha a příkop zde dosahuje více než metrové hloubky a je vidět i vnější val. Opět je třeba upozornit, že vše trpí lesními pracemi a zdá se mi podivné, že tento středověký komplex nepožívá většího respektu a ochrany. Zákony však tímto směrem nemají potřebnou sílu a chápu, že obecně většina lidí ani netuší, že ničí něco, co pro jiného má naopak cenu.

Text: popis
10.2. 2009 - Roman Řezáč