Popis - tvrz

Graficke pismenko Tvrz měla obvyklé utváření jednoduchého jádra obtočeného příkopem a vnějším valem. Je třeba podotknout, že z obraného hlediska o vhodné místo nešlo. Tvrz situovaná na hraně nízké terasy byla ohrozitelná prakticky ze všech stran a odpovídá podobným stavbám v rovině ve vazbě na hospodářské zázemí. Kolem tvrze pramení několik potůčků. Jak to obvykle bývá, tvrz v nížinné poloze využívala vodu k zatopení příkopů a zvýšení obranyschopnosti. Vzhledem k okolnímu terénu si však nejsem jistý, zda tento princip byl využit i zde, neboť všechny prameny co jsem našel pramení níže než tvrziště. Vyloučit se to však nedá.

 
Graficke pismenko Jádro tvrze mělo přibližně čtvercový tvar, o stranách 18 a 21 m. Její narušený povrch nenese zbytky zástavby, zdá se že západní část je výše a snad tak v čele tvrze stála nějaká věžovitá stavba. Šířka příkopu kolísá okolo 11 až 14 m. Hloubka příkopu je až 3 m oproti jádru a kolísá podle zanesení. Vnější val opět kolísá podle zachovalostí, nejvyšší je na východě, kde je ještě výše než jádro tvrze. Na ostatních stranách výška valu zhruba kopíruje výšku jádra a spíš ho mírně převyšuje. Z dálky tak tvrziště vypadá nenápadně a v pohledu z roviny od západu je tak lehce přehlédnutelné. Val je poškozený jen na jihovýchodě, snad od těžké lesní techniky. Na západní straně se pak jeví náznak druhého příkopu, což však lehce může být zbytek vyježděné a zarostlé cesty.

Text: popis
10.2. 2009 - Roman Řezáč