Graficke pismenko Oblast dnešního Vysokého Chvojna a Chvojence náležela spolu s okolím ke královskému majetku a panovníci zde prováděli rozsáhlou kolonizaci. O vsi je první zmínka k r. 1336, kdy král Jan Lucemburský zastavil tvrz a městečko Chvojno s panstvím, k němuž náleželo 9 vesnic, mezi nimiž byly i Holice, vyšehradskému proboštovi Pertoltovi a jeho bratrům Jindřichovi a Janovi z Lipé. Po nich získal Chvojno Jindřich z Lichtemburka, připomínaný zde k r. 1340. Později chvojenecký statek získali páni ze Šternberka z holické větve; jako první z nich zde v l.1358–1376 sídlil Jan ze Šternberka. Šternberkové postupně přenášeli správu chvojeneckého majetku do Holic, takže v druhé polovině 15. století došlo k úplnému spojení. Posledním držitelem ještě samostatného chvojeneckého statku, k němuž náležel Chvojenec a Býšť, byl v l. 1450–1464 Jan ze Šternberka. Chvojenecká tvrz pravděpodobně zpustla v souvislosti s přenesením správy majetku do Holic, takže se již v druhé polovině 15. století nepřipomíná.

 
Graficke pismenko Tvrziště leží po levé straně silnice spojující Chvojenec s Rokytnem. Místu bývalé tvrze, z níž se do dnešní doby zachovaly valy a část příkopu, se říká Na baště.

Text: historie
8.2. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989