Popis tvrze

Graficke pismenko Dochovaná budova bývalého panského sídla byla do značné míry pozměněna pozdějšími úpravami v 18. století, přesto se částečně dochovalo poměrně neobvyklé dispoziční rozdělení na úzký východní trakt s černou kuchyní a širší trakt západní s trámovým stropem, který zřejmě po požáru nahradil původní klenbu. Především jsou ale velmi zajímavé zbytky původní sgrafitové výzdoby fasád. Jedná se čtvercový motiv se dvěma typy čtyřlistů a o motiv stylizované mořské vlny, dnes dochovaný mezi dnes zaslepenými okny v podstřeší východního průčelí budovy.

Text: historie
12.1. 2006 - © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1998)