Historie

Graficke pismenko Ves Čepřovice se v písemných historických pramenech objevuje poprvé roku 1315, kdy byla v majetku královny Elišky Přemyslovny a jako součást Volyňského újezdu držela výjimečná práva a výsady. Zdejší panské sídlo vzniklo však mnohem později, neboť statek byl po dlouhou dobu součástí větších zboží a samostatnosti nabyl teprve roku 1593, kdy Čepřovice zakoupil od Petra Voka z Rožmberka Arnošt Vitanovský z  Vlčkovic. Právě on byl pravděpodobně zakladatelem renesanční tvrze. Již roku 1685 koupil ves Čepřovice s tvrzí majitel nedalekého Vlachova Březí Gundakar z Ditrichštejna a připojil ji ke svému majetku, takže tvrz přestala sloužit jako sídlo vrchnosti. Roku 1723 navíc podlehla požáru a byla nejprve provizorně a na konci 18. století již celkově opravena a částečně přestavěna. V současné době je dvojdům rozdělen mezi dva soukromé majitele a jeho jižní, lépe dochovaná část, byla v nedávné době opravena.

Text: historie
12.1. 2006 - © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1998)