Graficke pismenko Bývalá tvrz je protáhlý jednopatrový objekt, krytý strmou sedlovou střechou, který je rozšířen k severnímu svahu o menší rizalit a do dvora na jižní straně o mělký komunikační trakt se schodištěm a chodbou s půlkruhovými arkádovými okny. Dnes hladké jednobarevné fasády byly původně zdobeny psaníčkovým sgrafitem.

 
Graficke pismenko Pod nádvorním traktem se nachází vstup do sklepů, jenž ústí do středního ze tří sklepních prostor, které jsou zaklenuty vale­nými klenbami stejně jako přízemí. Plochostropé 1. patro je již dnes architektonicky nezajímavé. Ještě kolem roku 1960 měly být patrné stopy po výmalbě s figurálními a ornamentálními motivy z 16. století, zejména v nárožní místnosti měly být vyobrazeny 3 ženy u hrobu Kristova s andělem. Dnes jsou však malby patrně zakryty nátěry. Součástí komplexu tvrze byl i menší objekt u příjezdové cesty před západní fasádou hlavní budovy.

Text: popis
24.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: Tvrze a hrady na Strakonicku, autoři František Kašička a Bořivoj Nechvátal, Muzeum středního Pootaví Strakonice, 1986,. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V - Jižní Čechy 1986 a další