Graficke pismenko Tvrziště se nachází na navrší východně od kostela. Tvrziště je ovál nepravidelného tvaru, který je dokola obehnán příkopem, na severní straně s předsunutým valem. Archeologický výzkum odkryl situaci v JV části vlastního tvrziště, kde odkryl obvodovou hradbu o šířce 1,7 metru, na kterou navazovala nevelká stavba ze slabšími stěnami (1,2 m) čtvercového půdorysu, do které se vstupovalo portálem z nádvoří. Dle názoru vedoucího archeologických prací jde o věž. Tyto pozůstatky pochází ze 13. století. V této části byly objeveny i pozůstatky mladších staveb. Významným stavebním materiálem použitým na této tvrzi, dle archeologického průzkumu, bylo dřevo. Prohlubně nacházející se uprostřed tvrziště souvisí s nedávnou vojenskou činností. Datace zdí nalezených archeologickým výzkumem nabízí domněnku, že objekt byl malým hradem, nebo jednou z nejstarších tvrzí v Českém království.

Text: popis
22.5. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z:Durdík, Sušický, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Západní Čechy, Pankrác, Praha 2005