Členové rytířského rodu erbu Zadora se objevují již ve 13. století, kdy zastávali vysoké dvorské úřady. V pramenech je uváděn např. Zbigniew z Chełmna, kastelán (1291-98) a vojvoda (od r. 1306) sieradzský. On nebo jeho potomci jsou považováni za stavebníky nejstaršího opevněného sídla, tehdy ještě v dřevohlinité podobě. Význam rodu neklesal ani na přelomu 14. a 15. století, kdy mu patřilo několik vsí na západním břehu řeky Pilice. Po roce 1400 se sieradzský podkomoří a kastelán rozpierský Zbygniew Bąk psal s přídomkem „z Góry“. Právě o něm či jeho stejnojmenném synovi se předpokládá, že v místě staršího dřevěného sídla postavili novou kamennou tvrz popisovanou v pramenech jako fortalicium s věží.

 
Graficke pismenko Po smrti Zbiginewa mladšího roku 1489 byla podle pramenů tvrz rozdělena mezi tři majitele – manžely Zbigniewových dcer Jaroslava Łaskiho a Andreje, třetí díl pak připadl bratru Zbigniewovy manželky włocłavskému biskupu Petru z Bnina.
 
Graficke pismenko V 16. století patřila tvrz Małachovským, kteří sídlo ještě obývali a prováděli na něm stavební úpravy. Po několika dalších majetkových změnách byl objekt nakonec v 18. století opuštěn. Později patřila ruina Potockým, kteří se zde ve 20. letech 20. století pokoušeli nalézt a využít původní sklepy, čímž ještě více narušili již tak dost zchátralou ruinu.
 
Graficke pismenko V 80 letech 20. století zde proběhl archeologický výzkum, při němž byl objekt vyčištěn od rumu a částečně (byť ne příliš šťastně) zajištěn.

Text: historie
30.6. 2007 - Zany