Graficke pismenko První historické zmínky o Újezdu se objevují již v roce 1267 v predikátech zemanů Bojslava a Přeslava z Újezda. Ve 14. století patřilo zboží Kaplířům ze Sulevic, kteří založili po roce 1433 i blízký hrad Ostrý nad Milešovem. V letech 1474-86 se po Újezdu píše Kamarét Kaplíř ze Sulevic, který jej později roku 1505 předal jako věno své dceři Martě, manželce Jindřicha Vencelíka z Vrchovišť. Ten ale zboží již roku 1508 prodal Albrechtu z Kolovrat, v jehož poslední vůli odkazující Újezd Janovi a Bernartovi z Valdštejna je popisována újezdská tvrz s vodním příkopem a k ní patřící pivovar se sladovnou a hospodářský dvůr. Po Valdštejnech drželi zboží od roku 1565 Černínové z Chudenic a v 17. století byl Újezd připojen k lovosickému panství a přestal být využíván jako panské sídlo.

 
Graficke pismenko Původní tvrz zřejmě v podobě jednoduché věžovité stavby stávala pravděpodobně na nejvyšším místě vyvýšeniny jihozápadně od dnešní mladší dvoukřídlé stavby, ale již asi v průběhu 15. století zanikla. Dnešní tvrz tvoří dva patrové pozdně gotické paláce z počátku 16. století, spojené v renesanci mezilehlou vstupní budovou, jejíž fasádu dosud zdobí zbytky psaníčkových sgrafit. V přízemí východního paláce se dochovalo původní trojprostorové dělení s hrotitými portálky v příčkách, dnes bohužel nepřístupné.

Text: historie
8.4. 2005 - Kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997.