tvrz Babky

Kardašova Řečice, Hrad

Graficke pismenko Tvrz Babky stávala na úpatí mírného návrší a zachovala se o ní jediná zmínka z r. 1570 v listině, kterou Adam z Hradce dal městu Kardašově Řečici „rybníček Zrádnou pod pustou tvrzí jménem Babky“ (pojmenování pak přešlo na blízký les) náhradou za pozemky, které zatopil nově založený panský rybník zvaný Ochoz.

 
Graficke pismenko Místo, kterému se dodnes říká Hrad, popsal r. 1835 tehdejší ředitel řečického panství A. Bělohoubek jako „…hrad, z něhož některé ostatky, val, příkop a travou zarostlé zdi viděti jest“. A. Sedláček spatřoval v dochovaných zbytcích opevnění hrad původních držitelů Řečice, pánů z Řečice a pánů ze Sezimova Ústí, vystavěný v polovině 14. století, který zpustl v 15. století, když bylo Řečicko natrvalo připojeno k hradeckému panství.
 
Graficke pismenko Z tvrze se dosud zachovaly val a příkop, které ji chránily od severu, kde stávala věž, a od východu. Val na jižní straně byl později prokopán a tudy vede tvrzištěm cesta k nedalekému židovskému hřbitovu. Na jihozápadní straně jsou zbytky hráze bývalého rybníka Zrádná, napájeného vodou z Řečického potoka. V 80. letech byly zbytky zdiva tvrze rozebrány jako stavební materiál. Město Kardašova Řečice dalo tvrziště osázet stromy, a tak se alespoň zachránily stopy někdejšího opevnění.

Text: historie
21.5. 2019 - Hrady, zámky a tvrze V Čechách na Morevě a ve Slzsku, Jižní Čechy