Graficke pismenko Albrechtice se poprvé připomínají v r. 1405. V r. 1412 je držel Petr Tista z Albrechtic, jehož potomci tu žili po celé 15. století (Oldřich Petr, Mikuláš a Bohuše v r. 1454). Počátkem 16. století drželi statek krátce Kolovratové, ale již v r. 1520 prodal Purkart Novohradský z  Kolovrat tvrz, která se tehdy připomíná poprvé, dvůr a ves Albrechtice Alšovi ze Sovince. Od jeho syna Jana je koupil v r. 1548 Kryštof Kyj z Kyjova. Kyjové (Kejové), kterým patřilo také několik drobných statků na Frýdlantsku, vlastnili albrechtický statek do r. 1628, kdy jej získal za 16 000 kop míšeňských Albrecht z Valdštejna. Ke statku tehdy patřily zcela vypálená tvrz a ves Albrechtice s dvorem, dále tvrz a ves Svojkov, dvůr v Příšovicích, vsi Zásada a Kamení a mlýny ve Slavíkově a Sedlejovicích. Protože Albrecht z Valdštejna uvedenou částku nezaplatil, zůstal statek jako frýdlantské léno Anně Marii z Kyjova. Po její smrti připadly Albrechtice synům Jaroslavovi, Rudolfovi a Kryštofovi, kteří však přišli o majetek v r. 1631, protože se přidali na stranu Sasů. V r. 1636 koupil statek císařský plukovník Daniel Beygott z Remerstadtu, po něm jej držel Petr František z Nymisu (zemřel r. 1668). Po tvrzi, která stávala na pozemcích dnešního domu č. p. 1, se nedochovaly žádné stopy.

Text: historie
28.12. 2003 -