Tržní pramen (pramen č. 5)

Graficke pismenko Tržní pramen (pramen č. 5)

 
Graficke pismenko Vývěr má teplotu 62 °C , vydatnost 4,9 l/min. Původně byl vývěr pod úrovní podlahy kolonády. Až nově zachycený pramen vrty při rekonstrukci Tržní kolonády koncem 20. stol. umožnil jeho vyvedení nad úroveň podlahy.

Text: turistické
18.5. 2005 -