vápenky

Velké Kunětice

Graficke pismenko V těsném sousedství malého opuštěného lomu na mramor stojí dvě zachovalé vápenky.

 
Graficke pismenko První má šestiboký půdorys, vnitřní okrouhlá postupně se zužující šachta je asi 10 m vysoká. Do šachty vedou tři otvory, kterými bylo sypáno palivo.
 
Graficke pismenko Druhá vápenka má půdorys čtvercový, vnitřní šachta je také kruhová. Ojedinělým prvkem konstrukce je cca 2 m vysoká chodba, která obíhá šachtu ze všech stran a uprostřed každé ze čtyř stran je otvor, kterým bylo do šachty přidáváno palivo.
 
Graficke pismenko V sousedství obou vápenek jsou více či méně zachovalé zbytky dalších budov.

Text: popis
23.4. 2009 - Zany