Továrna Laurin a Klement v Mladé Boleslavi

Graficke pismenko Knihkupec Václav Klement a zámečník Václav Laurin se spojili roku 1895, aby začali vyrábět české motocykly. Z pronajaté dílny se roku 1898 přesunuli do vlastního závodu, postaveného na tehdejším severním okraji města. O sedm let později získala železniční napojení z nádraží nové lokální trati Mladá Boleslav - Stará Paka (dnes Mladá Boleslav město). Podnik se postupně rozšiřoval, nejprve směrem k silnici do Kosmonos (dnes Václava Klementa), podél které se roku 1912 rozložila rozsáhlá administrativní budova.

 
Graficke pismenko Od roku 1925 továrna patřila koncernu Škoda, další budovy se stavěly východním směrem mezi dnešní Laurinovou ulicí a výše zmíněnou tratí. V 60. letech 20. století začala výstavba zcela nového závodu severně od trati, který se postupně rozšířil až k hranicím Kosmonos. Původní výrobní haly sloužily od té doby především obslužným a pomocným provozům.
 
Graficke pismenko V polovině 70. let 20. století byla postavena nová administrativní budova u nového hřbitova, původní objekt byl předán okupační sovětské armádě jako důstojnické kasino. Tomuto účelu sloužil do roku 1990. Po převzetí automobilky koncernem Volkswagen bylo rozhodnuto o přestavbě nejstarší části závodu na podnikové museum a zákaznické centrum.

Text: historie
31.10. 2009 - Ivan Grisa, dle H. Hlušičková a kol., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl, Libri 2002