Graficke pismenko V Bydžovské Lhotce se nachází jedna z posledních sušáren čekanky v ČR, která se dochovala v původní podobě. Budova z r. 1912 je typická svým množstvím komínů, které sloužily k odvětrávání. Čekanka se hojně pěstovala v okolí. Výsledný výrobek po zpracování kořenů se nazýval cikorka. Známá byla Balounkova cikorka vyráběná v Novém Bydžově.

 
Graficke pismenko Původ čekanky je nejasný. Snad pochází z Indie, ale planá roste i v severní Africe a v Asii. Známé jsou její léčivé účinky na žaludek, játra, slezinu a ledviny. Za vynálezce čekankové kávy na počátku 18. století je označován dvorský zahradník Timme z Arnstadtu v Durynsku. Že se tato kávová náhražka rozšířila po celé Evropě a dostala se i k nám, způsobil Napoleon svým kontinentálním systémem v r. 1806, kdy omezil dovoz zrnkové kávy do Evropy. To vyvolalo vzrůst potřeby kávovinových náhražek významných pro výživu širokých vrstev obyvatelstva. V  průběhu 19. století se tak vytvořil trvalý základ kávovinářského průmyslu.
 
Graficke pismenko V r. 1804 byla v Mochtíně u Klatov založena první továrna na kávové náhražky z dovezené čekanky u nás. Po vybudování dalších továren se rozšířilo pěstování čekanky především na Čáslavsku, Novobydžovsku, Hradecku a Pardubicku. Její pěstování se rozšířilo zvláště po r. 1888, kdy vláda uvalila clo na dovoz čekanky z ciziny.
 
Graficke pismenko Vyprané a nařezané kořeny čekanky se sušily nejprve v cihlářských pecích, za což rolníci cihlářům platili. Po r. 1890 nastal rozmach budování speciálních sušáren. Čekanka se v nich sušila na stabilních dřevěných lískách. Zprvu byly vytápěny uhlím, později koksem. Většina z nich však vyhořela. V r. 1912 si rolníci společně vybudovali jednu z největších sušáren v Bydžovské Lhotce. Ta je v původním stavu zachována dodnes, i když provoz v ní byl ukončen.
 
Graficke pismenko Po 2. světové válce kávové náhražky ztrácely postupně na významu. Jediná sušárna, která v naší republice nyní funguje, je v Kratonohách. Ze všech zpracovatelských firem na kávové náhražky zůstala jediná v Pardubicích.

Text: historie
17.8. 2017 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)