Graficke pismenko Sokolovna byla postavena v roce 1911 v secesním slohu podle plánů čáslavského rodáka, stavitele Josefa Skřivánka. Jedná se o rozměrnou patrovou budovu se dvěma nárožními dvoupatrovými věžemi a secesní fasádou. Zajímavé jsou i místnosti uvnitř sokolovny, rovněž v secesním stylu. Na zdi sokolovny je umístěna pamětní deska zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše, který žil v letech 1832-84. Na počátku 20. let 20. století prošla sokolovna úpravami. Budova sokolovny stále slouží svému původnímu účelu, proto prohlídka interiérů za běžných okolností není možná. Pravidelně zde působí oddíly Věrná garda, rodiče s dětmi, karate, aerobic, taneční kroužek, basketbal, volejbal, florbal, badminton, nohejbal, stolní tenis. Budova byla v roce 1958 zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek.

Text: popis
28.12. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.oku-kh.cz/rrr/cz/kp/caslav/stred.htm