Graficke pismenko Akvadukty a napájecí kanály (“stoky”) byly součástí pardubické rybniční soustavy. Díky rybníkářství; budování rybníků za účelem chovu ryb; se voda z četných bažin a mokřin soustředila v rybnících a vysušená půda mohla být zemědělsky využita. První strouhy, kanály a rybníky byly vybudovány již v 11. stol. benediktiny z Opatovického kláštera, známou rybníkářskou oblastí se stalo Pardubicko až za pánů z Pernštejna v období konce 15. – pol. 16. stol., kdy se propracovaná rybniční soustava skládala z přibližně 250 rybníků a cca 30 km napájecích kanálů. Za tvůrce pardubické rybniční soustavy je považován pernštejnský fišmistr Kunát Dobřenský (fišmistr – porybný, správce rybníka). V 18. stol. byly rybníky vysoušeny, aby se mohla využít výnosnější orná půda.

 
Graficke pismenko Semínský akvadukt se nachází u obce Semín, v místě, kde se kříží tok Opatovického kanálu (začíná u Opatovic nad Labem, byl vybudován r. 1513) a Sopřečského potoka. Akvadukt (betonový most) převádí první tok přes druhý. Jedná se o významné středověké vodní dílo, vybudované v letech 1498–1521.
 
Graficke pismenko Opatovický kanál dříve dosahoval délky 34,7 km, dnes je jeho délka 26 km. Vystaveno na něm bylo celkem 32 mlýnů (v provozu jsou dva z nich). Dnes je kanál kulturní památkou. R. 2003 proběhla jeho celková rekonstrukce.

Text: historie
23.11. 2011 - Rodo chrozit, E. Horáková