pivovar

Panský pivovar, Parostrojní pivovar Holešov

Graficke pismenko Historie vaření piva v Holešově sahá jistě až do dob samotného založení města, respektive povýšení na město na počátku 14. století. Samostatný panský pivovar nechal vystavět v letech 1689 - 1690 majitel panství Jan Kryštof z Rottalu jihvýchodně od jádra města, při tzv. Fryštácké či Žopské ulici (dnes Masarykova). Součástí byl jak samotný pivovar, tak i sladovna. Vrchnost však pivovar sama neprovozovala, ale většinou byl pronajímán nájemci. V panském majetku zůstal pivovar s malými přestávkami bezmála až do roku 1948, kdy byl zestátněn.

 
Graficke pismenko Ještě v roce 1900 se výstav piva pohyboval kolem 25 tisíc hektolitrů piva, což byl poměrně velký objem. Ještě za tzv. první republiky se objem roční výroby piva pohyboval kolem 20 000 hl. Populární byla zdejší "desítka" a "dvanáctka", která se dodávala jak sudová, tak lahvovaná. Sezónními specály pak byly 12° Březňák a 16° Kozel.
 
Graficke pismenko V roce 1942 byl z rozhodnutí protektorátních úřadů pivovar zastaven a část technologie odvezena. Po skončení války bylo ustanoveno družstvo, které si kladlo za cíl výrobu piva obnovit. To se i v roce 1947 povedlo, avšak v prosinci 1948 byl holešovský pivovar znárodněn a přičleněn nejprve k národnímu podniku Slovácké pivovary, po roce 1953 k Valašské pivovary n. p., a nakonec od roku 1955 pod krajský podnik Jihomoravské pivovary. Poslední várka piva byla uvařena v roce 1961, později až do roku 1973 pokračovala jen výroba sladu.Poté byl provoz zcela ukončen, část technologie byla odvezena nebo se ztratila neznámo kam. Část objektů byla využívána jako sklady, část jako hostinec.
 
Graficke pismenko V roce 2017 byl zchátralý areál zakoupen sokromým investorem. Ten se rozhodl starý pivovar opravit, zachovat co nejvíce možných historických prvků a zmodernizovat jej. V prostoru bývalé sladovny se zachovalým hvozdem i s komínem vznikly byty pro seniory, kanceláře, v místě staré varny pak vyrost moderní objekt pro komerční využití. Z varny byla zachována pouze část fasády a vysoký pivovarský komín. Citlivě opravena byla i historická průčelní patrová budova s kamenným vstupním portálem. Zde vznikla stylová restaurace s pivnicí a hotel.

Text: historie
17.6. 2020 - Jan P. Štěpánek dle www.pivovary.info