Graficke pismenko Nejstarší zmínka o pivovarnictví v Jihlavě pochází z 3. května 1348, kdy král Karel IV. zakázal vaření piva v okolních vesnicích. Ve městě bylo ve středověku doloženo 123 právovárečných domů, sdružených do cechu. První sladovnická statuta byla potvrzena městskou radou Jihlavy v říjnu 1579. K výrobě využíval chmel pěstovaný v okolí města – chmelnice u Rančířova, produkovaly chmel až do poloviny 18. století. Díky vyhlášené kvalitě bylo jihlavské pivo dodáváno na vídeňský dvůr, Ladislavu Pohrobkovi, císaři Fridrichu III., arcivévodovi Karlu Štýrskému. Počátkem 17. století se za zimu na vývoz vařilo až devět set várek piva, převážně pro Rakousko. Roku 1735 císař Karel VI. povolil stáčet pivo nejen ve městě, ale rovněž v katastru městských poddanských vsí. Počet drobných pivovarů roztroušených v měšťanských domech postupně klesal, až se roku 1859 jihlavský sladovnický cech usnesl na zrušení posledních čtyř z nich a na vybudování společného moderního pivovaru. Iglauer Mälzerschaft Brauerei byl slavnostně otevřen 4. dubna 1861. Po znárodnění byl pivovar v letech 1948–1959 součástí podniku Horácké pivovary n.p. a v letech 1960–1990 Jihomoravské pivovary n.p.. V roce 1990 přešel znovu do soukromých rukou. Dnes patří české pivovarnické skupině K Brewery. V létě 2008 se vrátil k výrobě piva podle původních receptur.

Text: historie
16.5. 2010 - Milan Caha (zdroj: www.pivovary.info )