Graficke pismenko Z původně rozsáhlého komplexu pivovarských budov na západním okraji historického jádra Vysokého Mýta, napojeného samostatně i na železniční vlečku, zůstalo zachováno pouze chátrající torzo objektu sladovny a hvozdu s příslušenstvím. To je však i dnes výraznou dominantou této části města.

 
Graficke pismenko Severní křídlo dvojpodlažního objektu tvoří mohutná budova bývalé sladovny, jejíž přízemí je uzpůsobeno vjezdu celého vlaku po samostatné železniční vlečce. Její torzo je dodnes v podobě tmavého tunelu lemovaného nákladními rampami tunelu a zbytků pražců zachováno. Druhé a třetí patro sladovny tvoří volný, na dílčí tři patra vydělený prostor samotné sladovny (sladové a ječmenné půdy) - patro je neseno mohutnými litinovými sloupy, další dvě patra pak byla tvořena velmi kvalitní masivní tesařskou konstrukcí dřevěných sloupů a vazných trámů, které nesly rozložitou vazníkovou střechu. Tato konstrukce je z velké části zachována, i když vlivem děravé střechy na mnoha místech do interiérů zatéká a dřevo tak rychle podléhá degradaci. V přízemí byla humna, kde klíčíval ječmen.
 
Graficke pismenko Na východní část sladovny navazuje dvoulískový stojatý hvozd korunovaný vysokou klenbou s centrální, který se zvenčí jeví jako dominantní nárožní věž se stylizovaným cimbuřím a nárožními věžičkami. K jihu pak přiléhá subtilnější křídlo s provozními místnostmi a schodištěm. V minulosti právě na toto křídlo navazoval samostatně stojící vysoký komín a varna s kotelnou, zbořené před rokem 1970.
 
Graficke pismenko Jižně od těchto objektů stávala mohutná samostatná budova tzv. chladného hospodářství, kde se chladila mladina a probíhal zde ve spilce kvasný proces piva. Pod budovou byly i rozsáhlé ležácké sklepy.
 
Graficke pismenko Východním směrem, u cesty do centra města stávala ještě v roce 2009 pivovarská vila v historizujícím klasicistním slohu pro zdejší úředníky a vedení pivovaru.

Text: popis
9.9. 2015 - © Jan P. Štěpánek dle internet