Graficke pismenko Původní vysokomýtský měšťanský pivovar stával přímo ve městě, na rohu zdejšího hlavního náměstí. Časem však přestal dostačovat moderním nárokům na velkovýrobu piva a tak se tehdejší měšťané rozhodli vystavět pivovar nový, moderní. V letech 1898-1900 vyrostl na severozápadním okraji města moderní měšťanský pivovar, jemuž dominovala budova hvozdu a sladovny s fasádou doplněnou historizujícími štukovými prvky a nárožní věží hvozdu se stylizovaným cimbuřím a komínem. Produkce piva se poprvé rozjela v sezóně 1901.

 
Graficke pismenko Po 2. světové válce, s přechodem na moderní socialistické plánování byl pivovar pro přebytečnost a nevyužitost zrušen. Stalo se tak v roce 1951. Pivovar tak fungoval jen pouhých 50 let. Poté jeho budovy sloužily různým účelům, nejčastěji jako sklady. Jeho údržbě byla věnována mizivá či jen základní údržba, což se na stavu budov brzy začalo projevovat. Počátku 21. století se pivovar dočkal jako zcela zpustlá a opuštěná budova, zarůstající bujnou náletovou vegetací. V současné době (2015) je bývalý pivovar součástí developerského projektu počítajícího s výstavbou několika moderních budov bytových domů. Z vlastního pivovaru by mělo zůstat pouze torzo části sladovny a vysokého hvozdu s komínem, které by měly být do nového areálu zakomponovány. Z developerského projektu byl doposud realizován pouze jeden objekt východně od pivovaru.

Text: historie
9.9. 2015 - © Jan P. Štěpánek dle internet