Graficke pismenko Vzájemně propojené budovy vytvářejí blok mezi ulicemi Hybernskou, Havlíčkovou a Na Florenci, mezi sebou uzavírají hlavové kolejiště s nástupišti. Podle ulice Hybernské stojí k jihu průčelím obrácená odjezdová budova. Nároží ulic Na Florenci a Havlíčkovy zaujala příjezdová budova. Třetí, novější budova tzv. restaurační je situována ke křižovatce Havlíčkovy a Hybernské. Ústředním objektem je dvoupatrová odjezdová budova při Hybernské ulici. Její hlavní průčelí je jedenáctiosé, symetrické, architektonizované. Střední část tvoří pětiosý ryzalit, vrcholící dvěma hranolovými věžemi. Z chodníku jsou na středních osách tři vchody kryté markýzou (odstraněnou při poslední opravě fasád). Fasáda přízemí pod výraznou římsou s průběžným parapetem v rizalitu je opatřena plastickou bosáží. Základní plocha fasády obou poschodí je hladká s jemně naznačenou pásovou bosáží. Fasádu završuje pod okapem mocná korunní římsa, na rizalitu s konzolami. Ve vlysu pod římsou jsou větrací otvory půdního polopatra. Valbová střecha má nízký sklon. Věže mají dodatečně oplechované nástavce zakončené nízkými stanovými střechami.

 
Graficke pismenko Západně od odjezdové budovy směřuje jednopodlažní spojovací krček k restauračnímu objektu. Hladké průčelí je prolomeno klenutými vchody. Plocha fasády nad markýzou je mírně zvlněná. Vnitřek je dvojtrakt tvořený spojovací chodbou na uliční straně a sociálním zařízením vedle zavazadlového prostoru na straně k nástupišti. Krček byl ve 40. letech 20. století zvýšen, obložen červenými dlaždicemi a v interiéru upraven arch. Parkmannem.
 
Graficke pismenko Restaurační budova (pravděpodobně navržená architektem Josefem Benischkem) má přibližně kvádrovou hmotu s nízkou stanovou střechou. Průčelí jsou výtvarně přizpůsobena oběma starším budovám příjezdu a odjezdu. Většinu přízemí zaujímá rozlehlá restaurační dvorana s kazetovým stropem neseným dvěma vysokými trojdílnými arkádami na litinových korintských sloupech.
 
Graficke pismenko Příjezdová budova stojí na rohu Havlíčkovy ulice a prostranství, kterým je rozšířena ulice Na Florenci. Je řešena jako čtyřkřídlá stavba s nevelkým čtvercovým dvorkem, upraveným vložením světlíkové střechy na dvoranu.
 
Graficke pismenko Spojujícím prvkem mezi nádražní restaurací, budovou příjezdu a vyústěním chodby spojovacího krčku při Hybernské je rozlehlá hala s průhledy do světlíkové střechy. Průčelí haly do Havlíčkovy ulice opakuje dispozici interiéru se dvěma širšími postranními loděmi. Vrcholy trojúhelníkových čel střech jsou doplněny palmetami. Štít užší střední lodi je nižší. Prosklená stěna je opatřena četnými litinovými výzdobnými detaily, stejně jako přesahující plochy střech.

Text: popis
21.10. 2008 - Architekt, 11/2008