Graficke pismenko Na prvním nádvoří poděbradského zámku se nachází kamenná barokní osmiboká kašna. Pochází z 18. století. Kašnový vodní střik pochází z konce 19. století a jejím autorem je Bohuslav Schnirch. Kašna je zhotovena z červeného pískovce na půdorysu čtverce s useknutými rohy. Členěna je soklem, římsou a vpadlinami s plastickými obdélníky. Ty jsou na delších stranách přerušeny kruhovými plochami. Uprostřed na pilíři střik kašny ze světlého pískovce s plastickými motivy v podobě lidských tváří, dvěma mužskými a dvěma ženskými. Z jejich úst vytéká voda. Nad nimi na zužujícím se dříku s rostlinnou výzdobou je široká mísa a nad ní profilovaný střik. Kašna je vyložena olovem proti prosakování vody. Je památkově chráněna od roku 1958.

Text: popis
17.10. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz