Jez Hučák v Hradci Králové

Graficke pismenko Při regulaci vodních toků v okolí města po likvidaci barokní pevnosti byl původní labský stavidlový jez nahrazen novým, položeným asi o 150 m níže po proudu (říční km 158,409). Jednotně secesně řešený komplex zahrnuje vlastní dvojpolový jez (světlá šířka každého pole 18 m), železobetonovou obloukovou lávku pro pěší, vodní elektrárnu (tři Francisovy turbíny o celkovém výkonu 810 kW) a bývalou parní elektrárnu (dnes administrativní budova ČEZ a. s.). Projekt řešení zpracoval architekt J. Sander.

 
Graficke pismenko Parní elektrárna fungovala do konce 50. let 20. století, po jejím zastavení byl zbořen cihlový komín, který stával za vodárenskou věží s hodinami. V 90. letech 20. století prošly budovy i jez rekonstrukcí, která respektovala původní architektonické hodnoty.

Text: historie
20.12. 2008 - Ivan Grisa, dle informační tabule na pravém břehu Labe