Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. Hrázděný špýchar v Královicích je usedlost č. 7. Pochází z 18. století. Jedná se o drobnou stavbu, postavenou na zděném přízemí. Špýchar se dochoval v původním stavu. Je součástí původní usedlosti, její další budovy již byly novodobě přestavěny. Hrázděný královický špýchar je dokladem stavby tohoto typu na Slánsku, jichž byla kdysi v regionu celá řada. Stavba je zatím ještě v poměrně dobrém stavu. Je však bez využití. V letech 2008 až 2012 proběhla oprava celého objektu včetně střechy. V současnosti je objekt v soukromém vlastnictví a veřejnosti je nepřístupný. Nelze se k tomuto jistě zajímavému místu dostat ani na takovou vzdálenost, aby šlo lépe vyfotografovat.

Text: popis
8.2. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.obeckralovice.cz/index.php?nid=2317&lid=cs&oid=472743