Graficke pismenko Důl v Rosicko-oslavanské uhelné pánvi byl vyhlouben r. 1861 jako větrací jáma a zpočátku byl nazýván Nová šachta. R. 1865 byl dán do provozu jako větrací, čerpací a případně i těžní jáma. R. 1902 byl postaven ventilátor s elektrickým pohonem.

 
Graficke pismenko R. 1911–13 byl přebudován na centrální jámu jižní části revíru. Byl rozšířen a byla postavena železobetonová těžní věž vysoká 37 m. Na vrcholu věže byl umístěn těžní stroj Koepe, první těžní stroj u nás zabudovaný v těžní věži, s elektrickým měničem Illgner, který měnil střídavý proud o napětí 6000 V na stejnosměrný o napětí 500 V.
 
Graficke pismenko R. 1921 došlo na tomto dole k výbuchu třaskavých plynů, při kterém zahynulo 26 horníků. Bylo to druhé největší důlní neštěstí v tomto revíru.
 
Graficke pismenko Roku 1923 byl Důl Kukla opatřen prvními dvěma sbíjecími kladivy. Ta byla do dvou let zavedena na všech pracovištích.
 
Graficke pismenko R. 1947 byl přejmenován na Důl Václav Nosek.
 
Graficke pismenko Uhlí pro Oslavanskou elektrárnu těžil v období 1913–1973. Po vybudování nové centrální šachty revíru r. 1973 byla těžba na dole V. Nosek ukončena.
 
Graficke pismenko R. 1992 byla těžba zcela zastavena a většina věží v revíru byla demontována. R. 2005 byla jáma (881 m pod zemí, 11 pater) zasypána.

Text: historie
2.10. 2011 - Jarmila Plchová