Graficke pismenko Akvadukt je umělý vodní kanál, který vede vodu z místa jejího zdroje do místa její spotřeby. Latinský název se skládá ze slov aqua = voda a ducere = vést. Akvadukt překonává různé překážky, které mu stojí v cestě a často tak vypadá víc jako most než jako vodní koryto.

 
Graficke pismenko Akvadukt, ležící za Komárovem uprostřed luk, převádí tok Bystřice přes Bašnický potok, dále Mlýnský. Když je vyšší stav vody, nejsou výtokové šachty pod Bystřicí vůbec vidět.

Text: popis
13.6. 2013 - http://cs.wikipedia.org