Graficke pismenko Synagoga je jednolodní, ukončená obdélným závěrem s půlkruhovou apsidou. Vnitřek zaklenut valenou klenbou s pasy. Hlavní (západní) průčelí v bysantinisujícím stylu, vstupní risalit sevřen dvěma hranolovými věžemi, zakončenými kopulemi.

 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení pravděpodobně zcela zničeno.

Text: popis
16.11. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 4