synagoga

Tábor

Co se ze Synagogy dochovalo...

Graficke pismenko Zachráněn byl Aron ha-kodeš – oltář, včetně kopule, která se skládá z 8 dílů, uvnitř je hladká, modře natřená s plastickými zlacenými šesticípími hvězdami, lícovou stranu tvoří vyřezávané a zlacené židovské hvězdy. Dále 3 okna a jeden díl dveří.Okna a dveře byly zrestaurovány již před několika lety, kdy byly použity na výstavy, týkající se židovské tématiky, kopule je třetím rokem u restaurátora, protože finance na její opravu dostává sdružení HADASA v rámci grantů či darů. V letošním roce by měla být dokončena, aby mohla být využita pro připravovaný prostor židovského muzea v Táboře.

Text: historie
22.4. 2010 - Stanislav Wohlmuth