Kapistránská lípa

Svatovítská lípa, Františkánská lípa, Lípa královny Elišky

Graficke pismenko Ke stromu se vztahuje několik pověstí – podle jedné jej zasadila roku královna Eliška Přemyslovna, když na jemnickém hradě roku 1315 čekala na svého chotě krále Jana. Podle druhé pověsti pod lípou kázal proti kališníkům františkánský mnich Jan Kapistrán (v Jemnici doložen roku 1451), který měl údajně iniciovat i vznik františkánského kláštera v sousedství. Další pověsti spojují zasazení lípy s  vyhnáním františkánů z Jemnice v polovině 16. století či s jejich odchodem po nezdařeném obnovení kláštera roku 1687.

Text: pověsti
22.4. 2013 - Zany