Staroměstská katovna

Graficke pismenko V místech, kde se stýká zeď židovského hřbitova s Uměleckoprůmyslovým muzeem stávalo obydlí staroměstských katů. Polorozpadlou katovnu koupili roku 1768 "starší židovští" jako pozemek k rozšíření svého hřbitova. V té době za ni dali Staroměstské obci 200 zlatých, což nebyla částa nijak závratná. Od roku 1787 se však na židovském hřbitově přestalo pohřbívat a i zchátralá katovna tak vzala za své. Koncem 19. století musely některé pozemky židovského hřbitova ustoupit nárokům asanace Josefova (bývalého židovského města) a tak došlo k nenahraditelným ztrátám na stavitelských památkách, mezi nimiž byla i staroměstská katovna. Takže až půjdete ulicí 17. listopadu, od Filosofické fakulty směrem k Právnické, nebo opačně, zastavte se v místech, kde se severní část Uměleckoprůmyslového muzea stýká s kamennou zdí Starého židovského hřbitova. Tam stávalo obydlí mistrů popravčích Starého Města Pražského. Krom jiných i Jana Mydláře a jeho katovského mistra Václava Jaroše.

Text: historie
23.6. 2009 - Jaroslav Šefčík