Graficke pismenko Roku 1520 byl starý židovský hřbitov založen v jižní části za městskými hradbami. Svým stářím je po pražském a kolínském židovském hřbitově třetí nejstarší v Čechách. Roku 1735 byl rozšířen, do r. 1885 zde byli pohřbíváni členové místní početné komunity i Židé z okolí. Z bitvy r. 1866 je zde pochováno téměř sedmdesát rakouských, pruských a saských vojáků.

 
Graficke pismenko Celkem je zde přes 1 480 náhrobků na ploše 5 364 m2. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z r. 1577. Převažují pískovcové náhrobky z 2. poloviny 17. století a z 18. století. Ozdoby jsou typické architektonické prvky a symboly - žehnající ruce - kněžský rod Kohenů, lev - jméno Jehuda, konvice - kmen Levi apod. Jedinečný je mohutný náhrobek z počátku 17. století s ratolestí a lidskou tváří v ozdobné kartuši, výjimečný je také náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století převažují náhrobky s vyrývanými dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině). Najdeme zde i novogotické prvky, nejrůznější obelisky jak z pískovce, tak ze žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami.
 
Graficke pismenko Nový židovský hřbitov (viz samostatné heslo) byl založen r. 1885 jako samostatná součást městského hřbitova.

Text: historie
20.7. 2013 - Rodochrozit - podle informační cedule před hřbitovem (doplněno redakcí dle Židovské památky Čech, B. Rozkošná a P. Jakubec, ERA Group Brno 2004)