socha sv. Jana Nepomuckého

zámecký areál Ropice

Graficke pismenko Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na nevysokém zděném omítaném podstavci s rozšířenou patkou. Od bohatě profilované korunní římsy podstavce je vlastní socha oddělena menší stanovou stříškou z klasických tašek bobrovek. Teprve na ní je posazena cca 1,00 - 1,30 m vysoká socha světce. Vrcholné barokní dílo patrně regionálního kamenosochaře. Odhadovat můžeme, že autorem sochy byl Anton Stanetti z Těšína, který je autorem i nedalekých soch sv. Anny a sv. Jáchyma u ropického farního kostela, či patrně i sochy Panny Marie na nádvoří zámku. Doba vzniku sochy je kladena do 50. let 18. století. Socha byla v minulosti uměle a druhotně částečně obarvena, především pak oblečení světce.

 
Graficke pismenko Poprvé je socha vyznačena na mapě stabilního katastru z roku 1836. Stávala ve stejném místě jako dnes, na pravé straně příjezdové cesty z centra vsi k zámku. Původně však stávala na mírném návrší nad nevelkým oválným rybníkem, který se rozkládal mezi cestou a říčkou. Napájen byl vodním náhonem z velkého horního zámeckého rybníku. Rybník byl vysušen až na samém počátku 20. století. Ve 2. pol. 20. století byla na místě vysušeného rybníka postavena současná bytovka.

Text: historie
3.10. 2013 - Jan P. Štěpánek