Graficke pismenko Památkově chráněná barokní socha sv. Jana Nepomuckého vznikla někdy kolem poloviny 18. století. Čtyřboký sokl s bočními volutovými křídly má na přední části nečitelný nápis. Na soklu stojí postava světce v životní velikosti, vytvořená z mušlového vápence. Světec stojí v kontrapostu, oděn je v kanovnické roucho, v náručí drží kříž s korpusem. U pravé nohy je putto držící mučednickou ratolest. Původně sousoší tvořilo ještě jedno putto po levém boku světce, dnes chybí. Socha je zapsána v seznamu kulturních památek od roku 1958.

Text: historie
20.6. 2020 - Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz)