Graficke pismenko Socha sv. Jana Nepomuckého je připisována poděbradskému sochaři Josefu Bergmannovi, doklady o tom však chybí. V roce 1761 ji objednal poděbradský měšťan Jan Sichrovský u příležitosti 25. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Na stejném místě socha stála až do roku 1961, kdy už byla v havarijním stavu. Na havarijním stavu sochy se jednak podepsal čas a jednak vandalové. Město nechalo zhotovit kopii z původního originálu a původní socha byla restaurována. Originál sochy je umístěn na městském úřadě. Z původní sochy je zhotovena kopie a ta je umístěna u mostu. Původní historickou sochu restauroval sochař Jan Kracík a je autorem i její kopie. Původní socha je kvalitní barokní sochařské dílo.

Text: historie
29.11. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz