Graficke pismenko Opatov byl založen roku 1247 a jako ves se připomíná prvně v roce 1356. Socha sv. Jana Nepomuckého je kamenná klasicistní svatojánská socha v tradičním ikonografickém pojetí. S mariánským reliéfem na podstavci je autorsky neurčeným kamenosochařským dílem regionální úrovně. Je dokladem tradiční svatojánské úcty. Roku 2007 při opravě sochy byly doplněni andělé stojící po stranách sochy. Ti byli v  dřívějších dobách zcizeni. Důkladnou opravou prošlo sousoší v roce 2015, kdy opravu provedli studenti Fakulty restaurování z Litomyšle. Socha sv. Jana Nepomuckého je v seznamu chráněných památek od 3.5.1958.

Text: popis
11.2. 2017 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (K – O), Poche a kol., Academia Praha 1982