Socha sv. Jana Nepomuckého

Graficke pismenko Po blahoslavení Jana Nepomuckého papežem Inocencem XIII. (31.5.1721) byla r. 1722 nad Vltavou poblíž Ferdinandova sloupu umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Od té doby se vžil pro velmi peřejnatý úsek Vltavy název Svatojánské proudy. R. 1890 byla původní socha restaurována, přesto musela být r. 1908 nahrazena novou, kterou dal zhotovit strahovský opat Method Zaoral u sochaře Čeňka Vosmíka. Torzo původní sochy bylo údajně zakopáno v řečišti, podstavec je z r. 1722.

 
Graficke pismenko Po dostavbě Slapské přehrady r. 1954 byla socha přemístěna pod hráz, k silnici vedoucí k elektrárně. Dne 23.5.1998 dal štěchovický spolek Vltavan sochu znovu vysvětit a otočit tváří k Vltavě.
 
Graficke pismenko Dne 19.5.2012 bylo původní místo sochy (v hloubce 40 m pod vodou) osazeno novou pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil ak. sochař Petr Váňa. Projekt "Socha pod vodou" vzešel od potapěčů Willyteamu poté, co byla na původní místo pod vodou – skálu Sedlo ve Svatojánských proudech – umístěna replika Ferdinandova sloupu (sloup byl vztyčen na památku úpravy řečiště řeky, která byla provedena z důvodu větší bezpečnosti při splavování řeky; zadané Ferdinandem III. r. 1643). Mezi zajímavosti jistě patří, že bronzový odlitek Váňovy sochy "Setkání sv. Jana s andělem" bude umístěn koncem r. 2012 ve středu nové kašny v koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě.

Text: historie
20.8. 2012 - Jiří Eliáš podle knihy Svatojánské proudy, E. Horáková - http://sochapodvodou.cz