Graficke pismenko Na pískovcovém hranolovém mohutném soklu se segmentově vyklenutou římsou stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Zadní stěna podstavce nese dataci 1740. Socha je orientována čelem k jihovýchodu. Hranolový sokl je ze všech stran opatřen reliéfními poli, zakončenými mušlí s výjevy ze života sv. Jana. Na čelní stěně je výjev shození světce z Karlova mostu, na levé straně je světec s kostelem, vpravo je pak Zpověď královny. Na zadní stěně soklu je zrcadlo prázdné. Nad hlavní římsou je drobnější sokl, odstupněný se středním vyžlabením, na něm je postavena socha světce v podživotní velikosti. Socha je v kontrapostu levé nohy, v tradičním kněžském odění, s mohutně barokně zvlněnou drapérií. Světec je prostovlasý, s plnovousem. V náručí drží kříž s Kristem, vpravo dole je andílek nesoucí obraz Panny Marie s Ježíškem, kterého se dotýká levá ruka sv. Jana. Socha je velmi kvalitním dokladem barokního sochařství severních Čech. Socha je kulturní památkou od roku 1965.

Text: popis
17.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz