Graficke pismenko Pískovcová socha je umístěna na návsi poblíž hlavní cesty a autobusové zastávky. Barokní socha stojí na čtyřbokém podstavci se zkosenými hranami, který se dole konkávně rozšiřuje tak, že jeho sokl je již osmiboký. Podstavec je ukončen bohatě profilovanou římsou. Čelní stěny podstavce jsou konkávně prohnuté, v nich se nacházejí obdélná zrcadla s vykrojovaným obrysem, na přední straně s pěti osmicípými hvězdami, na zadní je letopočet 1726. Podstavec spočívá na vysokém kamenném osmibokém stupni. Na podstavci je čtyřboká deska se zkosenými hranami, na ní postava světce v mírně nadživotní velikosti. Světec je zobrazen v obvyklé ikonografii s krucifixem a s planoucí pochodní v pravé ruce, oblečený do kanovnického oděvu s biretem. Lehký kontrapost postavy je naznačen uvolněnou pravou nohou a úklonem hlavy doleva směrem ke krucifixu. Drapérie není příliš dynamická, převažují vertikální záhyby. Barokní socha světce z r. 1726 představuje kvalitně provedenou práci venkovského charakteru. Formálním provedením se vrací spíše k dílům z konce 17. a počátku 18. století. Kulturní památka je chráněna od roku 1967.

Text: popis
10.12. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz