Socha sv. Floriána

Graficke pismenko Socha, stojící na návsi v Sosni, pochází z 19. století a byla zasvěcena sv. Floriánu. Jednalo se o dar manželů Schröderových ze sousedního statku. Tento světec se podle legendy narodil ve druhé polovině 3. století v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v Lauriaku – dnešní Lorch v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy. Jako křesťan se snažil r. 304 zachránit své bratry v Kristu pronásledované za císaře Diokleciána. Osvobození se nezdařilo a Florián byl také obviněn. Když se nezřekl své víry, byl umučen a s mlýnským kamenem vhozen do řeky Enns. Podle legendy po nějaké době voda vyvrhla jeho neporušené tělo na břeh, kde jej hlídal orel, který k němu pustil jen jeho vdovu Valerii. Ta jeho tělesné pozůstatky pochovala ve svém sídle. Na ním byl v osmém století postaven klášter. O tři století později byly Floriánovy pozůstatky odvezeny do Říma, odkud je přenesl do Krakova polský princ Kazimír. Dodnes je sv. Florián uctíván jako patron hasičů a rolníků čekajících na déšť, také profesí souvisejících s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům.

Text: historie
5.8. 2010 - Prudký Martin podle Původ jmen, www.wikipedia.org