Graficke pismenko Po roce 2010 přistoupilo město k postupnému restaurování zbylých soch. První přišla na řadu socha sv. Panny Marie Bolestné. Před vlastním restaurováním a v jeho průběhu byly i názory, že socha představuje sv. Kláru nebo sv. Anežku. Avšak archivní záznam společně s datací a nakonec i historická fotografie ze 40. let minulého století, na které je patrný ještě atribut, meč vetknutý do prsou Panny Marie, jednoznačně potvrdily, že se jedná o tento mariánský výjev. Restauraci sochy provedl akademický sochař Jan Turský ve svém ateliéru v Sosni u Jesenice u Rakovníka. Zrestaurovaná socha Panny Marie Bolestné byla v pátek 28. srpna 2015 opět umístěna na původním místě v aleji před klášterem.

Text: popis
14.11. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: www.pamatkyslany.cz/sochy-v-klasterni-aleji-ve-slanem/d-1253