Graficke pismenko Socha Ježíše Krista pochází z roku 1914. Původně stála na návsi za pomníkem padlých. Nebyla moc vidět a nikdo o ní skoro nevěděl, V roce 2009 byla socha restaurována, což provedl MgA. Jan Brabec. Po restauraci byla socha umístěna na nové místo. To bylo zřízeno v prostoru pod kostelem, kde ulice Na Panence přechází ve schody. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 5. prosince 2009. Soše požehnal bývalý správce farnosti P. Jaroslav Ptáček. Celý prostor, kde socha stojí, byl nově vybudován a stal se důstojným místem pro umístění sochy Ježíše Krista.

Text: popis
6.11. 2020 - Pavel Vítek