Graficke pismenko Pískovcový sloup se sochou Panny Marie – Immaculaty reprezentuje barokní umění přelomu 17. a 18. století. Socha Immaculaty je umístěna na hranolovém profilovaném soklu. Na hranolovém soklu uzavřeném římsou je vztyčen jeden a půl metru vysoký sloup ukončený římsovou hlavicí. Na jeho vrcholu stojí socha Panny Marie – Immaculaty. Ta stojí na zeměkouli a půlměsíci. Socha je vysoká devadesát centimetrů. Pravou nohou spočívá na hlavě hada, ruce má sepjaty na hrudi. Drapérie splývavá, plášť na zádech tvoří mohutný záhyb. Na čelní stěně soklu v mělkém výklenku reliéf sv. Anny Samotřetí. Na zadní stěně umístěn německý nápis s datováním 1699. Sloup se sochou Panny Marie – Immaculaty je umělecky hodnotný a je dokladem vývoje severočeského barokního sochařství.

 
Graficke pismenko Památkově chráněno od roku 1958, v té době byla socha slně poškozena, chybějící hlava statue byla nahrazena až při nedávném restaurování (někdy mezi lety 2002 a 2007).

Text: popis
11.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz