Graficke pismenko Vysoký hranolový sokl s profilovanou patkou a římsou je umístěn na širokém hranolovém podstavci, z něhož se zvedá štíhlý sloup s korintskou hlavicí. Na vrcholu sloupu sedí Bůh Otec na oblacích. Oděn je v dlouhém splývajícím rouchu. V levé ruce drží zeměkouli, v pravé ruce žezlo. Nad hlavou mu září kovová pozlacená trojúhelníková svatozář. Pod sloupem je umístěno sousoší Piety. Sedící Panna Marie v  dlouhých šatech a s rouškou ve vlasech má v klíně mezi koleny mrtvého Krista. Jeho ruce jsou rozhozeny přes Mariiny nohy a hlavu má zvrácenou dozadu. Sousoší stojí na širokém vydlážděném stupni. Lemuje ho kamenná balustráda s pilířky na nárožích, ve středech stran a po stranách branky. Na pilířcích jsou postaveny velké kamenné koule. V letech 2007 až 2009 proběhla rekonstrukce sloupu. Zasloužili se o ni restaurátoři René Tikal a Ondřej Sigmund. Sousoší je památkově chráněno od roku 1958.

Text: popis
27.4. 2016 - Pavel Vítek – zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&isProtected=1&indexId=22933%2F6-2083&presenter=ElementsResults